Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16684
Title: Grouping of labour migrants depending on the degree of hiv infection risk by the method of evolutionary clustering as an instrument for planning epidemic counteraction
Other Titles: Групування трудових мігрантів за ступенем ризику інфікування віл методом еволюційної кластеризації як інструмент планування заходів протидії епідемії
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Мулеса, Оксана Юріївна
Слабкий, Геннадій Олексійович
Keywords: Групи підвищеного ризику, ВІЛ-інфекція/СНІД, еволюційна кластеризація, протидія
Issue Date: 2016
Publisher: Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Geneva
Citation: Mironyuk I. S. Grouping of labour migrants depending on the degree of HIV infection risk by the method of evolutionary clustering as an instrument for planning epidemic counteraction / I. S. Mironyuk, O. Y. Mulesa, G. O. Slabkiy // International scientific professional periodical journal "THE UNITY OF SCIENCE". Czech Republic – Prague. – August, 2016. – P. 105 –109.
Abstract: Проаналізовано результати опитування за допомогою спеціальних анкет 559 представників цільової групи за блоками питань, які характеризують їх соціально-демографічні ознаки та практики ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки. Визначення підгруп проводилося з використанням адаптованого методу еволюційної кластеризації. Сформовано 6 кластерів (підгруп) представників цільової групи дослідження, які є однорідними за своїми соціально-демографічними ознаками та визначено ступінь ризику інфікування ВІЛ, притаманний представникам кожного кластеру. Запропонований підхід дає змогу при плануванні профілактичних заходів та інтервенцій в програмах протидії епідемії ВІЛ концентрувати увагу та ресурси на найбільш уразливих підгрупах представників ГПР, які є однорідними за своїми соціально-демографічними ознаками.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16684
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри кібернетики і прикладної математики
Наукові публікації кафедри наук про здоров’я
Наукові публікації кафедри основ медициниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.