Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16735
Title: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ В БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ
Other Titles: CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SYSTEMIC RISK IN BANKING
Authors: Жердецька, К.В.
Keywords: системний ризик, моральний ризик, асиметрія інформації, колективна поведінка, макроекономічні та фінансові дисбаланси
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Жердецька, Л. В. Концептуальні засади системного ризику в банківській справі [Текст] / Л. В. Жердецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2017. – Вип. 14№Ч.1. – С. 94–98. – Бібліогр.: с.97–98 (13 назв). – Рез. рос., англ.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У дослідженні розроблено концептуальні засади системного ризику. Запропоновано сучасне трактування системного ризику в банківській справі, визначено його властивості; запропоновано класифікацію чинників, що призводять до його накопичення й реалізації (поведінкові; наслідкові; такі, що визначаються тенденціями розвитку світових ринків; структурні), охарактеризовано його рівні та фази. Ключові слова: системний ризик, моральний ризик, асиметрія інформації, колективна поведінка, макроекономічні та фінансові дисбаланси.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16735
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 14 Частина 1 - 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.