Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16736
Title: ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Other Titles: ECONOMIC INTERESTS OF SMALL TOWNS SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHIN THE SYSTEM OF STATE ECONOMIC SECURITY
Authors: Жуков, Н.В.
Keywords: сталий розвиток, економічна безпека, економічні інтереси, мале місто, економічні інтереси сталого розвитку малих міст, економічний, екологічний, соціальний складники сталого розвитку, людиноцентричний підхід
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Жукова, Н. В. Економічні інтереси сталого розвитку малих міст у системі економічної безпеки держави [Текст] / Н. В. Жукова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2017. – Вип. 14№Ч.1. – С. 98–103. – Бібліогр.: с.103 (15 назв). – Рез. рос., англ.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У статті визначено сутність та особливості прояву економічних інтересів сталого розвитку малих міст у системі економічної безпеки держави. На засадах системного підходу визначено сутність економічних інтересів та особливості прояву економічних інтересів сталого розвитку малих міст. Розглянуто особливості розвитку малих міст у країнах ЄС та в Україні, окреслено системні проблеми розвитку малих міст України. Визначено пріоритетні економічні інтереси сталого розвитку малих міст у системі економічної безпеки держави з урахуванням економічного, екологічного та соціального складників на засадах людиноцентричного підходу. Ключові слова: сталий розвиток, економічна безпека, економічні інтереси, мале місто, економічні інтереси сталого розвитку малих міст, економічний, екологічний, соціальний складники сталого розвитку, людиноцентричний підхід.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16736
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 14 Частина 1 - 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ.pdf322.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.