Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16756
Title: МОЛЕКУЛЯРНІ ПРЕДИКТОРИ МЕТАСТАЗУВАННЯ У ГОЛОВНИЙ МОЗОК У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Authors: Готько, Євген Степанович
Жеро, Святослав Владиславович
Ігнатко, Віктор Ярославович
Цигика, Дмитро Йосипович
Keywords: Рак молочної залози, метастатичне ураження головного мозку, рецепторний статус.
Issue Date: Feb-2016
Publisher: Видавництво ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: МОЛЕКУЛЯРНІ ПРЕДИКТОРИ МЕТАСТАЗУВАННЯ У ГОЛОВНИЙ МОЗОК У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Готько Є.С., Жеро С.В., Ігнатко В.Я., Цигика Д.Й.Матеріали 70-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 2016, с. 113-114
Abstract: Вступ: Одну з найбільших проблем у онкології стано¬вить розвиток метастазів у головному мозку. До останнього часу, та, нерідко, і на сьогоднішній день, пацієнти з метастатичним ураженням головного мозку вважаються інкурабельними. Складність оперативних втручань, дуже низька ефективність медикаментозної терапії через непроникність переважної біль¬шо¬сті препаратів через гемато-енцефалічний бар’єр, швидке наростання негатив¬ної мозкової симптоматики, важкий стан пацієнтів через об’ємні ура¬ження головного мозку – все це обумовлює складність, а часто і неможливість надання спеціалізованої медичної допомоги цій категорії хворих. У зв’язку з цим питання покращення профілактики, ранньої діагностики метастатичних уражень головного мозку у хворих на рак молочної залози є надзвичайно актуальним та затребуваним у сучасній онкології. Мета: Оптимізації ранньої діагностики метастазів у головний мозок у хворих на РМЗ шляхом виділення груп ризику за допомогою прогностичних факторів, що спираються на доступні імуногістохімічні маркери. Методи дослідження: Проведене ретроспективне дослідження в групі із 60 хворих на рак молочної залози із метастазами в головний мозок, яким на етапі первинної діагностики було проведене імуногістохімічне дослідження первинної пухлини (рецептори ER, PgR, Her2neu) в період з 2003 по 2014 роки. У дослідження включені хворі віком від 31 до 78 років, середній вік хворих - 51,2±10,7 роки. Пацієнток розділено на три групи відповідно до результатів імуногістохімічного дослідження: люмінальний тип (А та В), Her2neu позитивний та потрійно негативний типи. Розрахований період від дати початку лікування раку молочної залози до часу виявлення метастазів у головний мозок у вказаних групах (disease-free interval, DFI). Результати: Час від дати встановлення діагнозу РМЗ до виявлення метастатичного ураження головного мозку варіював в широких межах у всіх трьох групах (від 1 до 88 міс. по всій виборці. Мінімальні коливання та найкоротший DFI спостерігалися в групі хворих із потрійно-негативними пухлинами (22,04±4,6 міс.). Група хворих на РМЗ із Her2neu позитивними пухлинами мала довший DFI (24,21±15,4 міс.), при пухлинах люмінального типу (А та В) період від дати встановлення діагнозу РМЗ до виявлення метастатичного ураження головного мозку був найдовшим – 33,05±27,5 міс. Висновки: Наші дані дозволяють віднести до груп підвищеного ризику щодо метастазування у головний мозок хворих на РМЗ із Her2neu позитивними та потрійно негативними пухлинами. Дещо менший ризик метастазування в головний мозок у хворих із люмінальним типом (А та В).
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16756
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри онкології
Наукові публікації кафедри радіології та онкології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тез-2016.docтези статті6.81 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.