Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16761
Title: КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Other Titles: THE CLASSIFICATION OF STRATEGIES OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS’ DEVELOPMENT
Authors: Кононова, І.В.
Keywords: соціально-економічна система, розвиток, зовнішнє середовище, стратегія, управління
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Кононова, І. В. Класифікація стратегій розвитку соціально-економічних систем [Текст] / І. В. Кононова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2017. – Вип. 14№Ч.1. – С. 146–150. – Бібліогр.: с.149–150 (24 назви). – Рез. рос., англ.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: Статтю присвячено дослідженню класифікації стратегій розвитку соціально-економічних систем. Установлено, що в сучасних умовах, найбільш актуальною є проблема вибору стратегії розвитку соціально-економічної системи. Систематизовано та доповнено ознаки, за якими відбувається класифікація стратегій розвитку соціально-економічних систем. Виявлено, що однією з ключових ознак класифікації має бути взаємодія соціально-економічної системи із зовнішнім середовищем. Розглянуто основні елементи стратегій розвитку соціально-економічної системи. Ключові слова: соціально-економічна система, розвиток, зовнішнє середовище, стратегія, управління.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16761
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 14 Частина 1 - 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ.pdf365.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.