Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1700
Title: Трансакційні витрати: обліковий аспект
Other Titles: Transaction costs: accounting aspect
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Климко, Т.Ю.
Keywords: трансакції, трансакційні витрати, елементи трансакцій, класифікація, облік, конкурентоспроможність
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Макарович, В. К. Трансакційні витрати: обліковий аспект [Текст] / В. К. Макарович, Т. Ю. Климко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / ред. кол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема, В.О. Приходько та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 3 (44). – С. 180–182. – Бібліогр.: с. 182 (8 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: В статті розглянуто та проаналізовано існуючі погляди науковців щодо економічної сутності тран- сакційних витрат. Уточнено дефініцію “трансакційні витрати” з точки зору бухгалтерського обліку. Запропоновано класифікацію трансакційних витрат для їх аналітичного обліку. Окреслено напрями удосконалення методики бухгалтерського обліку трансакційних витрат, що забезпечать можливість контролю виникнення трансакційних витрат та сприятиме їх зниженню і підвищенню ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Ключові слова: трансакції, трансакційні витрати, елементи трансакцій, класифікація, облік, конкурентоспроможність.
Description: The article considers and analyzes the existing scholarly views on the economic substance of the transaction costs. The author clarifies the definition of "transaction costs" in terms of accounting. The classification of transaction costs for their analytical accounting is offered. The research outlines directions for improvement of the methods of accounting transaction costs that provide the ability to control the emergence of transaction costs and promote their reduction and increased efficiency of business entities. Keywords: transaction costs, transaction, elements of transactions, classification, accounting, competitiveness.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1700
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 3 (44) - 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ.pdf277.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.