Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1712
Title: Контролінг
Authors: Брітченко, Ігор Геннадійович
Князевич Анна Олександрівна
Keywords: контролінг, види контролінгу, об’єкти контролінгу, управлінський облік
Issue Date: 2015
Publisher: Рівне: Волинські обереги
Citation: Брітченко І.Г., Князевич А.О. Контролінг: навч. посіб. // І.Г. Брітченко, А.О. Князевич. - Рівне: Волинські обереги, 2015. – 280 с.
Series/Report no.: Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету, (протокол № 9 від «25» квітня 2014 р.);
Вченою радою Карпатського університету ім. Августина Волошина (протокол № 1 від «28» серпня 2014 р.);
Abstract: Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» напряму підготовки «Менеджмент» і охоплює всі теми передбачені цією програмою. Розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління бізнесом. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінському обліку в системі контролінгу. Висвітлені також прикладні засади контролінгу, необхідні для засвоєння та практичного застосування інструментарію контролінгу, оперативного відстеження розвитку підприємства відповідно до встановлених орієнтирів. Наведені варіанти практичних завдань, що можуть бути використані для індивідуальної та самостійної роботи студентів. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій», науковців, аспірантів і здобувачів, викладачів вузів економічного профілю, а також для використання у процесі перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових, педагогічних та управлінських кадрів.
Description: Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» напряму підготовки «Менеджмент» і охоплює всі теми передбачені цією програмою. Розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління бізнесом. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінському обліку в системі контролінгу. Висвітлені також прикладні засади контролінгу, необхідні для засвоєння та практичного застосування інструментарію контролінгу, оперативного відстеження розвитку підприємства відповідно до встановлених орієнтирів. Наведені варіанти практичних завдань, що можуть бути використані для індивідуальної та самостійної роботи студентів. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій», науковців, аспірантів і здобувачів, викладачів вузів економічного профілю, а також для використання у процесі перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових, педагогічних та управлінських кадрів.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1712
Appears in Collections:Наукові праці кафедри фінансів і банківської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальний посібник - Контролінг-Ч.Б..doc"Навчальний посібник"6.94 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.