Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17177
Title: Діагностичне значення гематологічних індексів при флегмонах щелепно-лицевої ділянки та шиї
Authors: Матолич, У. Д.
Keywords: щелепно-лицева ділянка, флегмони, гематологічні індекси, шия
Issue Date: 2016
Publisher: Віддруковано у ТОВ "Спектраль"
Citation: Матолич, У. Д. Діагностичне значення гематологічних індексів при флегмонах щелепно-лицевої ділянки та шиї [Текст] / У. Д. Матолич // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / редкол.: А.С. Головацький (голова), З.Й.Фабрі та ін. – Ужгород : Спектраль, 2016. – Вип. 1 (53). – С. 108–110. – Бібліогр.: с.110 (13 назв). – Рез. англ.
Abstract: У статті представлена інформація про результати дослідження гематологічних індексів інтоксикації у хворих на прищелепні флегмони (підборідна і піднижньощелепна ділянки) у динаміці лікування. Встано- влено, що захворювання супроводжувалося вираженим ендотоксикозом. У пацієнтів із негативною ди- намікою показників гематологічних індексів спостерігали ускладнення перебігу флегмон. Це дозволяє рекомендувати використання гематологічних індексів на ранніх етапах лікування для прогнозування вірогідного розвитку захворювання, визначення необхідної допомоги конкретному хворому. Ключові слова: флегмони, щелепно-лицева ділянка, шия, гематологічні індекси
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17177
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (53) - 2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.