Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17526
Title: Проблемні аспекти реалізації адвокатом права на запит
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: адвокат, правова допомога, запит адвоката, адвокатська таємниця
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Заборовський, В. В. Проблемні аспекти реалізації адвокатом права на запит [Текст] / В. В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2011. – Вип. 17. – С. 103–104. – Бібліогр.: с. 104 (7 назв).
Abstract: В даній роботі проведено дослідження правової природи адвокатського запиту як необхідного права для здійснення адвокатом своєї професійної діяльності. Аналізуються практичні аспекти реалізації цього права. Звертається увага на відсутність необхідності підтвердження процесуального становища адвоката для реалізації права на запит. Ключові слова: адвокат, адвокат правова допомога, запит адвоката, адвокатська таємниця.
In this paper the research the legal nature of lawyers' request as a necessary law for a lawyer of their professional activities. Examines the practical aspects of implementing this law. Attention is drawn to the need to confi rm the absence of procedural provisions of the lawyer for the right to request. Keywords: lawyer, legal aid, request a lawyer, attorney secrets.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17526
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Право Випуск 17, - 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.