Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17656
Title: Правове регулювання контролю місцевих державних адміністрацій за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади
Authors: Карабін, Тетяна Олександрівна
Keywords: методи контролю, форми контролю, делеговані повноваження, місцевий орган публічної влади, орган місцевого самоврядування, обласна державні адміністрація
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Карабін, Т. О. Правове регулювання контролю місцевих державних адміністрацій за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади [Текст] / Т. О. Карабін // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 16. – С. 194–196. – Бібліогр.: с. 196 (7 назв). – Рез.– укр., рос., англ.
Series/Report no.: Право;
Abstract: В статті здійснюється дослідження форм та методів контрольної діяльності місцевих органів виконавчої влади за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень. Аналізуються нормативно-правові акти загальнодержавного значення та локальні акти, що визначають механізм реалізації контрольної діяльності. На основі здійсненого аналізу автор приходить до висновку, що удосконалення контрольної діяльності місцевих державних адміністрації за виконанням делегованої сфери компетенції органами місцевого самоврядування повинне здійснюватися шляхом нормативного встановлення дієвих форм та методів контролю, а також визначення ефективних засобів впливу на підконтрольний суб’єкт за результа- тами контрольної діяльності. Ключові слова: методи контролю, форми контролю, делеговані повноваження, місцевий орган публічної влади, орган місцевого самоврядування, обласна державні адміністрація
The local bodies of the executive power forms and methods of the control for self-governing bodies delegate authorities are considered in the article. The legal regulations of the control mechanism analysed. The author came to the conclusion that the improvement of the local bodies of the executive power control activity for self-governing bodies delegate authorities hold be realized by legal determination of effective form and methods of control, and also by decision of active means of infl uence to the controlling object. Keywords: Methods of the control, forms of the control, delegate authorities, the local body of the public power, self-governing body, regional state administration.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17656
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Право Випуск 16 - 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.