Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17666
Title: Поняття у праві: філософсько-правовий аспект
Other Titles: The concepts in the law: philosophical and legal aspects
Authors: Попович, Терезія Петрівна
Галас, Володимир Іванович
Keywords: право, поняття, визначення, поняття у праві, право як поняття, філософія права
Issue Date: 2016
Citation: Попович Т. П. Поняття у праві: філософсько-правовий аспект / В. І. Галас, Т.П. Попович // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 6. – С. 322-324.
Abstract: Стаття присвячена розкриттю місця та ролі понять у праві з позиції філософії права, а також окремих аспектів у розумінні права як поняття. Автори дослідили, що спроби різноманітних філософсько-правових шкіл вирішити це питання не тільки не наблизили нас до істинного розуміння значення понять у праві та права як поняття, а ще більше загострили проблему, яка є нагальною для з`ясування не тільки з позиції теоретичної і загальнофілософської площини, але й для практичної юриспруденції.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17666
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Поняття у праві філософсько-правовий аспект.pdf179.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.