Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18097
Title: Навчально-методичні рекомендації з курсу «Політико-правові системи країн регіону»
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: політико-правова система, Центральна та Південно-Східна Європа, органи державної влади, місцеве самоврядування, партійна система, виборча система, судова система
Issue Date: 2012
Publisher: ЗакДУ
Citation: Мателешко Ю.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Політико-правові системи країн регіону» / Ю.П.Мателешко. – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – 47 с.
Abstract: Країни Центральної та Південно-Східної Європи на зламі XX – XXI століть пройшли шлях глобальних суспільно-політичних і державотворчих перетворень. Засвоєння їхнього досвіду допоможе напрацювати теоретичний багаж для формування політичної еліти, здатної по-сучасному розв'язувати назрілі проблеми. Курс орієнтує студентів на необхідність побудови в Україні такої моделі політичної та правової систем, істотними ознаками якої є: збалансована, політично структурована державна влада; ефективний механізм стримувань і противаг між державними, регіональними та місцевими інститутами влади; прозорі правила для чесної конкуренції; рівні умови для вираження своєї позиції як з боку проурядових, так і з боку опозиційних політичних сил; незалежна судова влада та прокуратура, наділені достатніми юридичними механізмами для забезпечення гарантій захисту прав і свобод громадян.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18097
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
polityko_pravovi_systemy_krain_rehionu.pdf682.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.