Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18149
Title: Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія міжнародних відносин»
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: теорія, міжнародні відносини, концепція, наукова школа
Issue Date: 2014
Publisher: Редакційно-видавничий відділ УжНУ
Citation: Мателешко Ю.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія міжнародних відносин» / Ю.П.Мателешко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. – 47 с.
Abstract: Метою курсу є розкриття змісту ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення міжнародних відносин, а також ознайомлення студентів з теоретичними напрямами та школами, які існують у світовій науці. У зв’язку з цим важливе значення надається розгляду класичних традицій вивчення міжнародних відносин в історії суспільно-політичної думки.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18149
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoriia_mizhnarodnykh_vidnosyn.pdf756.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.