Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1815
Title: Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти
Other Titles: Mobile learning as a new technology of higher education
Authors: Горбатюк, Роман Михайлович
Тулашвілі, Юрій Йосипович
Keywords: мобільне навчання, методи і засоби навчання, готовність студентів до мобільного навчання, Інтернет-технології, портативні пристрої
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Горбатюк, Р. М. Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти [Текст] / Р. М. Горбатюк, Ю. Й. Тулашвілі // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 27. – С. 31–34. – Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 34 (5 назв).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: У статті розглядаються напрями використання мо- більного навчання в сучасній освіті. Встановлено, що засто- сування мобільних телефонів і планшетних персональних комп’ютерів дозволить створити більш природні умови для навчання, зберігаючи переваги традиційних підходів до за- стосування обчислювальних пристроїв в освіті. Мобільне навчання надає нову якість навчання і найбільш повно відо- бражає тенденції в освіті сучасної людини. Відзначається, що незважаючи на широке поширення і доступність мобільних телефонів серед студентів, мобільне навчання недостат- ньо поширене у вітчизняних ВНЗ. Ключові слова: мобільне навчання, методи і засоби на- вчання, готовність студентів до мобільного навчання, Ін- тернет-технології, портативні пристрої.
Description: The article examines trends of mobile learning in the modern education. Established that the use of mobile phones and tablet PCs will create a more natural environment for learning, retaining the advantages of traditional approaches to the use of computing devices in education. Mobile learning provides a new quality of teaching and most fully reflects trends in the education of modern man. It is noted that despite the widespread distribution and availability of mobile phones among students, mobile learning not common in domestic universities. Key words: mobile learning, methods and means of teaching, readiness of students to mobile learning, Internet technology, portable devices.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1815
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 27 - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.