Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18150
Title: Навчально-методичні рекомендації з курсу «Регіоналістика»
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: регіоналістика, регіон, регіональний поділ, регіоналізація
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ «УжНУ»
Citation: Мателешко Ю.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Регіоналістика» / Ю.П.Мателешко. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. – 37 с.
Abstract: Мета курсу – сформувати у студентів знання про регіони як цілісні системи наддержавного та внутрішньодержавного рівнів. Навчальний курс має міждисциплінарний характер. Зокрема, слід відзначити роль регіонального підходу в країнознавстві і дослідженнях міжнародних відносин. Ґрунтовні знання основних питань регіонознавства сприяють розширенню наукового світогляду майбутніх висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18150
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rehionalistyka.pdf651.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.