Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18160
Title: Методичні вказівки з курсу «Політична історія країн регіону»
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: політична історія, Центральна та Південно-Східна Європа
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ «УжНУ»
Citation: Мателешко Ю.П. Методичні вказівки з курсу «Політична історія країн регіону» / Ю.П.Мателешко. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. – 23 с.
Abstract: Основною метою курсу є формування у студентів-країнознавців цілісних знань з політичної історії країн Центральної та Південно-Східної Європи, опанування ними суті історичних процесів, усвідомлення взаємозв’язку та взаємозалежності певних історичних явищ, закономірностей загального розвитку людської цивілізації в Центральній та Південно-Східній Європі, ролі в ньому об’єктивного й суб’єктивного чинників.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18160
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
politychna_istoriia_krain_rehionu.pdf345.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.