Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18228
Title: Модель активаторів розвитку інноваційної компоненти бізнесу
Authors: Черленяк, Іван Іванович
Миронюк, Іван Святославович
Keywords: інновації, модель, активатори
Issue Date: 2017
Publisher: НУБіП України
Citation: Черленяк І.І. Модель активаторів розвитку інноваційної компоненти бізнесу // І.І. Черленяк, І.С. Миронюк // Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9 листопада 2017 р. – К., 2017. – С. 19-22.
Abstract: Представлено підхід де визначається як активаторну модель формування автопоезису режиму інноваційної технологічної модернізації економічного простору країни. Представлено дві тези: 1)створення знань функціонально детермінуюється та стимулюється взаємодією індивідуумів усередині організації та зовнішньо-організаційним оточенням; 2) формалізоване знання та створені на його основі технології не є самодостатнім фактором створення нових знань придатних для продукування каскадів продуктових та технологічних інновацій.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18228
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.