Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18281
Title: Діти з обмеженими фізичними можливостями як об’єкт професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи
Other Titles: Children with the limited physical abilities as an object of professional preparing of future specialists on physical education and sport to rehabilitation work
Authors: Долинний, Юрій Олексійович
Keywords: дитина, обмежені фізичні можливості, фізична реабілітація, фізичне виховання, фахівці, професійна підготовка
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Діти з обмеженими фізичними можливостями як об’єкт професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи [Текст] / Ю. О. Долинний // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / голов. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 2 (41). – С. 88-91. – Бібліогр.: с.90 (10 назв). – Рез. рос., англ.
Abstract: У статті розглянуто поняття дитини з обмеженими фізичними можливостями вітчизняними та іноземними фахівцями спеціальної, корекційної, соціальної педагогіки. Приведено класифікацію особливостей дітей з різними формами обмеження в розвитку. Підвищена увага до цього питання великої кількості педагогів, психологів, соціологів зумовлена тим, що діти з обмеженими фізичними можливостями в сучасному демократичному суспільстві не можуть залишатися на узбіччі соціально-культурних процесів, системи людських взаємин і цінностей. Ключові слова: дитина, обмежені фізичні можливості, фізична реабілітація, фізичне виховання, фахівці, професійна підготовка.
In the article the concept of child with the limited physical abilities is considered taking into account the point of view of home and foreign specialists of special, correctional, social pedagogics. Classification of features of children is provided based on different forms of limitation in the child`s development. At present, the training of specialists in physical education and sports, engaged in rehabilitation work with children with disabilities, depends on a deep knowledge of the classification of the characteristics of children with different forms of limited abilities and understanding of the definition of the concept of "child with disabilities". Specialists preparing in this direction will help to choose effective methods of work with children with different developmental deviations and to study pedagogical experience of leading teachers of Ukraine. Key words: child, limited physical abilities, physical rehabilitation, physical education, specialists, professional training.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18281
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 2 (41) - 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.