Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18322
Title: Особливості використання CAE-систем у навчальному процесі майбутніх бакалаврів з механічної інженерії
Other Titles: Peculiarities of using CAE systems in the educational process of future bachelors on mechanical engineering
Authors: Райковська, Галина Олексіївна
Соловйов, Андрій Володимирович
Keywords: професійна підготовка, механічна інженерія, САПР, CAE, інформаційні технології
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Особливості використання САЕ-систем у навчальному процесі майбутніх бакалаврів з механічної інженерії [Текст] / Г. О. Райковська, А. В. Соловйов // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота / голов. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 2 (41). – С. 216-218. – Бібліогр.: с.217-218 (8 назв). – Рез. рос., англ.
Abstract: Сучасна технічна освіта потребує більшого використання систем автоматизованого проектування (САПР) в процесі навчання. Зокрема модулі computer-aided engineering (CAE) в програмних пакетах SolidWorks та ANSYS дозволяють більш глибоко засвоїти основи важливих технічних дисциплін, таких як опір матеріалів, теплотехніка та гідравліка. Бакалаври з механічної інженерії під час роботи за фахом зазвичай мають справу не тільки з конструюванням та експлуатацією машин, але й з їх дослідженням, що доцільно виконувати у CAE-системах. Зокрема проведення імітаційного моделювання, що є певним узагальненням знань, здобутих на основі САПР під час усього періоду навчання за фахом, дозволяє отримати об’єктивну картину при вирішенні тих чи інших інженерних та наукових питань. В сучасних умовах перемагати у конкурентній боротьбі на ринку праці бакалаври з механічної інженерії можуть завдяки знань, здобутих за допомогою САПР. Ключові слова: професійна підготовка, механічна інженерія, САПР, CAE, інформаційні технології.
Now it is expedient to use computer-aided design (CAD) systems more often in the process of studying. In particular, computer-aided engineering (CAE) modules in SolidWorks and ANSYS software packages provide deeper mastering of the basis of important technical disciplines like mechanics of materials, thermal engineering and hydraulics. Bachelors in mechanical engineering at work on the specialty usually deal not only with the design and operation of machines, but also with their research, which is advisable to perform in CAE-systems. Simulation modeling is a kind of generalization of knowledge acquired on the basis of CAD during the entire period of study in the specialty. Today, bachelors in mechanical engineering can get a good job in their field only with extensive knowledge of CAD. Key words: professional training, mechanical engineering, CAD, CAE, information technology.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18322
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 2 (41) - 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.