Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18445
Title: Development management of territorial economic systems
Other Titles: Rozwój zarządzania w terytorialnych systemach ekonomicznych
Authors: Gazuda, Lesya
Газуда, Леся Михайлівна
Keywords: managerial element, development of territorial systems, rural territories, integration and convergence processes
Issue Date: 2016
Citation: Gazuda L. Development management of territorial economic systems / Gospodarka i Finanse. Zeszyt 7. Społeczeństwo, gospodarka, firma w przestrzeni lokalnej i globalnej. – Kielce, 2016. - P. 55-62.
Series/Report no.: Gospodarka i Finanse. Zeszyt 7. Społeczeństwo, gospodarka, firma w przestrzeni lokalnej i globalnej;
Abstract: The managerial element of territorial economic systems’ development, in particular for rural ones, is substantiated through the prism of defining targets and objectives according to chosen priorities of development. The main factors influencing processes of integration and convergence of rural bordering territories are generalized, that will allow outlining urgent problems of development territories and finding the effective ways for solving them. The need is emphasized in activation of cooperation between the state and local bodies of power aiming to provide balanced development of rural territories. Keywords: managerial element, development of territorial systems, rural territories, integration and convergence processes.
Uzasadniono administracyjną składową rozwoju terytorialnych systemów ekonomicznych, w szczególności wiejskich terytoriów przez pryzmat zarysowywania celi i zadań procesowi kierowania odpowiednio do wybranych priorytetów rozwoju. Uogólniono główne czynniki wpływu na procesy integracji i konwergencji wiejskich terytoriów przygranicznych, co pozwoli wyróżnić problematyczne pytania rozwoju oddzielnych terytoriów i sformować efektywne podejścia do ich rozwiązania. Wskazano na celowość aktywizacji współdziałania państwa i miejscowej władzy w celu zabezpieczenia zrównoważonego rozwoju terytoriów wiejskich. Słowa kluczowe: wpływ administracyjny, rozwój systemów terytorialnych, terytoria wiejskie, procesy integracji i konwergencji.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18445
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DEVELOPMENT MANAGEMENT OF TERRITORIAL.pdf95.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.