Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1850
Title: Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів
Other Titles: Peculiarities of professional training of international students in medical universities
Authors: Мельничук, Ірина Миколаївна
Яцишина, Ольга Василівна
Keywords: іноземні студенти, професійна освіта, професійна підготовка, інноваційні педагогічні технології, суспільні дисципліни
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Мельничук, І. М. Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів [Текст] / І. М. Мельничук, О. В. Яцишина // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 27. – С. 119–121. – Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 121 (9 назв).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: У статті досліджено деякі особливості професійної підготовки іноземних студентів у медичних університетах. Актуальність дослідження зумовлена докорінним змінами у системі освіти в Україні, що ставить нові вимоги до випус- кників вищих навчальних закладів як фахівців у певній галузі людської діяльності. Розглядається процес адаптації іно- земних студентів як передумова підвищення якості знань та труднощі, пов’язані з ним. Автор наголошує на необхідності пошуку нових форм та методів у навчально-виховній роботі з іноземними студентами. Увагу зосереджено на нагальній потребі у застосуванні інноваційних освітніх технологій у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу студента- ми-іноземцями медичного профілю. Ключові слова: іноземні студенти, професійна освіта, професійна підготовка, інноваційні педагогічні технології, суспільні дисципліни.
Description: The article investigates some of the features of training international students in medical universities. This problem is important today because of fundamental changes in the education system in Ukraine, which lay down new demands on graduate as specialists in a particular field of human’s activity. The process of adaptation of international students as a basis for improving the quality of knowledge and the difficulties associated with it are considered in the article. The author notes the need for new forms and methods of educational work with international students. Attention is focused on the critical need for the use of innovative educational technologies in the study of the humanities by international medical students. Key words: international students, professional education, professional training, innovative pedagogical technologies, humanities.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1850
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 27 - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.