Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18552
Title: Про основоположні цінності конституціоналізму та Захист демократичного конституційного порядку (нотатки з V Літньої школи «Верховенство права і конституціоналізм»)
Other Titles: On Fundamental Values of Constitutionalism and Protection of Democratic Constitutional Order (Some Notes from Vth Summer School `The Rule of Law and Cjnstitutionalism`)
Authors: Савчин, Михайло Васильович
Keywords: верховенство права, конституціоналізм, демократія, Літня школа
Issue Date: 2016
Publisher: Право України; Ін Юре
Citation: Савчин М.В. (2016) Про основоположні цінності конституціоналізму та Захист демократичного конституційного порядку (нотатки з V Літньої школи «Верховенство права і конституціоналізм»), 1-2 Загальна теорія права та філософія права 451-455
Abstract: Цінність і вартість свободи – висока. Це засвідчує розвиток вітчизняного конституціоналізму як системи забезпечення гідності людини та свободи від свавільних дій влади. Україна вчергове відчуває втому від революції, коли народ повстає проти тиранії, а результати в ім’я соціального прогресу і людсько- го щастя від усунення узурпаторів від влади слід чекати протягом тривалого часу. Як це вже було не один раз у світовій історії. Однак питання свободи лежить в основі вільного від зовнішнього тиску ви- бору особи та ефективності інституцій, покликаних обмежити свавілля влади. Революція є лише рефлексією на узурпацію влади та утиски і зловживання ти- ранії. Натомість реальний конституціоналізм спирається також на ефективно діючу систему захисту прав людини і забезпечення поваги до гідності індивіда.Це і є лейтмотивом усіх п’яти Літніх шкіл «Верховенство права і консти- туціоналізм». На основі конкурсного відбору її слухачами стають кращі аспі- ранти та студенти юридичних вищих навчальних закладів, факультетів і науко- вих установ України. На перший погляд, завдання Школи просте – сприяння у формуванні майбутньої еліти конституціоналізму в Україні. Однак воно від- повідальне, адже ми говоримо про вільних людей, які покликані відчувати відповідальність за можливі наслідки своїх майбутніх рішень і давати адекватні відповіді на соціальні виклики на стратегічну перспективу. А для цих цілей також потрібен реально незалежний і справедливий суд, зокрема ефективна діяльність конституційної юстиції.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18552
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.Савчин-Огляд-451-455.pdf852.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.