Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18631
Title: АЛГОРИТМ АКТИВІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
Other Titles: ALGORITHM OF ACTIVATION OF CONVERGENCE AND INTEGRATION PROCESSES IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL BORDERING TERRITORIES
Authors: Варцаба, Віра Іванівна
Газуда, Леся Михайлівна
Газуда, Михайло Васильович
Keywords: конвергенція; інтеграційні процеси; прикордонні території; сільська місцевість; міжрегіональна інтеграція., convergence and integration processes; territorial economic system; rural bordering territories; inter-regional integration.
Issue Date: 2017
Publisher: Науковий вісник Полісся
Citation: Hazuda, М. V. Algorithm of activation of convergence and integration processes in economic development of rural bordering territories / М. V. Hazuda, L. М. Hazuda, V. І. Vartsaba // Науковий вісник Полісся. – 2017. № 4 (12). Ч. 1. – С. 177-181.
Series/Report no.: № 4;Частина 1
Abstract: Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах трансформації економіки виникає необхідність посилення конвергенційно-інтеграційних процесів розвитку територіальних систем, в тому числі й прикордонних територій сільської місцевості. Постановка проблеми. Доцільним є вивчення алгоритму активізації досліджуваних процесів з метою забезпечення результативності перспективного територіального розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вчені підкреслюють важливість активізації процесів конвергенції та інтеграції на різних рівнях територіального розвитку: В. Гейєць, А. Сахаров, І. Вахович, А. Гальчинський, В. Євдокименко, Н. Мікула, І. Касерес, Г. Петракос, Ф. Кук, М. Хайденрайх, Я. А. Стейн та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Зважаючи на значний науковий доробок подальших досліджень потребують питання забезпечення активізаційних процесів розвитку сільських територій. Метою статті є дослідження чинників впливу на забезпечення активізаційних процесів конвергенції й інтеграції в межах прикордонних територій сільської місцевості. Виклад основного матеріалу. Обґрунтовується необхідність активізації процесів конвергенції та інтеграції для забезпечення зближення та вирівнювання рівнів розвитку територіальних економічних систем. Побудовано алгоритм активізації конвергенційно-інтеграційних процесів на основі врахування існуючих передумов, виявлення придатності та готовності території. Висновки. Дослідження підтверджує необхідність посилення активізаційних процесів конвергенції й інтеграції територіальних економічних систем з метою вирівнювання соціально-економічного й дотримання екологічних постулатів їх збалансованого розвитку та подальшої інтеграції у європейські структури. Врахування існуючих передумов забезпечення конвергенційно-інтеграційного розвитку окремих територій сприятиме формуванню життєздатного середовища проживання місцевих жителів з подальшим підвищенням їх добробуту і благополуччя.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18631
ISSN: 2410-9576
2412-2394
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фінансів і банківської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АЛГОРИТМ АКТИВІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ.pdf463.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.