Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19446
Title: Спосіб профілактики повторних судомних нападів у пацієнтів в гострому періоді субарахноїдального крововиливу внаслідок розриву аневризми судин головного мозку
Authors: Студеняк, Тарас Олександрович
Боровик, Олеся Ігорівна
Орос, Михайло Михайлович
Смоланка, Володимир Іванович
Цьома, Євгенія Іванівна
Keywords: Епілепсія, Субарахноїдальний крововилив, Антиконвульсанти, Гострий симптоматичний епінапад
Issue Date: 25-Apr-2018
Citation: Спосіб профілактики повторних судомних нападів у пацієнтів в гострому періоді субарахноїдального крововиливу внаслідок розриву аневризми судин головного мозку: пат 124904 UA МПК G01N 33/48, A61K 35/00, A61B 17/00 / Студеняк Т.О., Боровик О.І, Орос М.М., Смоланка В.І., Цьома Є.І. ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №u 2017 11295; заявл. 20.11.2017; опубл. 25.04.2018. – Бюл. № 8.
Abstract: Спосіб профілактики повторних судомних нападів у пацієнтів в гострому періоді субарахноїдального крововиливу внаслідок розриву аневризми судин головного мозку включає клінічні та параклінічні дослідження. Пацієнтам одразу призначають високі дози леветирацетаму в діапазоні 2000-3000 мг на добу з першої доби від виникнення судом, в два прийоми на добу, уникаючи періоду титрації, проводять паралельний моніторинг біохімічних показників крові (загальний білірубін, креатинін, сечовина, АсАТ, АлАТ, амілаза) та контролюють психічний стан пацієнта.
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19446
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Спосіб профілактики повторних судомних нападів.pdf196.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.