Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19621
Title: Деякі критерії розмежування понять «правова допомога» та «правова послуга» в аспекті визначення сутності професійної діяльності адвоката
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат, адвокатська діяльність, професійна правнича (правова) допомога, правова допомога, правова послуга.
Issue Date: 2016
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Заборовський В.В. Деякі критерії розмежування понять «правова допомога» та «правова послуга» в аспекті визначення сутності професійної діяльності адвоката [Електронний ресурс] / В.В. Заборовський // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 5. – С. 311-314. – Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2016/94.pdf (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
Abstract: У статті аналізуються такі критерії розмежування понять «правова допомога» та «правова послуга» (в аспекті визначення сутності професійної правової допомоги адвоката) як спрямованість на досягнення результату та характер діяльності, при якій вони реалізовуються. Робиться висновок про можливість розмежування понять «правова допомога» («професійна правнича допомога») та «правова послуга» за: суб’єктом одержання та суб’єктом надання; механізмом здійснення; сферою правового регулювання; спрямованістю на досягнення результату; та характером діяльності, при якій вони реалізовуються.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19621
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.