Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19688
Title: Адміністративне право України. Повний курс
Authors: Рогач, Олександр Янович
Лазур, Ярослав Володимирович
Карабін, Тетяна Олександрівна
Keywords: адміністративне право, публічне право
Issue Date: 2018
Publisher: ОЛДІ-ПЛЮС
Citation: Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
Abstract: У підручнику розкрито повний курс адміністративного права на основі однойменної осно- воположної галузі публічного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської ідеології, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інте- реси фізичних і юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС. Підручник може бути використаний студентами в навчальному процесі, аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вищих навчальних закладів та факультетів, науков- цями, народними депутатами України, державними службовцями, посадовими особами орга- нів місцевого самоврядування та апарату суду, активістами громадських об’єднань, а також усіма, хто цікавиться адміністративним правом. Підручник стане в нагоді під час підготовки до вступних випробувань і під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», а також у підготовці до відповідних кваліфікаційних іспитів кандидатів на посади суддів, прокурорів, на здобуття свідоцтва про право на адвокатську діяльність.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19688
ISBN: ISВN 978-966-289-184-3
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.