Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19754
Title: Культурно-гуманітарні засоби «м’якої сили» Європейського Союзу
Other Titles: CULTURAL AND HUMANITARIAN TOOLS OF "SOFT POWER" OF THE EUROPEAN UNION
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: «м’яка сила», Європейський Союз, культура, освіта
Issue Date: 2018
Publisher: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції
Citation: Мателешко Ю.П. Культурно-гуманітарні засоби «м’якої сили» Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Мателешко Ю. // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2018. – С. 350-358. – Режим доступу: http://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/Збірник-наукових-статей-учасників-міжнародної-конференції-у-м.-Київ-26-27-березня..pdf
Abstract: З’ясовано значення культурно-гуманітарних засобів у реалізації «м’якої сили» Європейського Союзу. До них, зокрема, належать культурна та мовна дипломатія, культурно-освітні програми та комунікації, різноманітна допомога населенню слаборозвинених країн тощо. «Soft power» ЄС має добре сформовану організаційну структуру у вигляді як національних, так і загальноєвропейських інституцій. Останні застосовують «м’який» потенціал як для зміцнення позицій Європи на міжнародній арені, так і для внутрішньої культурно-цивілізаційної консолідації.
Cultural and humanitarian instruments play an important role in the implementation of the «soft power» of the European Union. This «force» has a well-formed organizational structure in the form of national and pan-European institutions. Elements of the European «soft power» are cultural and linguistic diplomacy, cultural and educational programs and communications, and various aid to the population of underdeveloped countries. Europe uses its «soft» potential to strengthen its international position and internal consolidation. Keywords: European Union, «soft power», culture, education, international aid.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19754
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kulturno_humanitarni_zasoby_miakoi_syly.pdfстаття743.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.