Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19756
Title: Навчально-методичні рекомендації з курсу «Цивілізації світу»
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: цивілізація, теорія, історія, методичні рекомендації
Issue Date: 2018
Publisher: ДВНЗ «УжНУ»
Citation: Мателешко Ю.П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Цивілізації світу» / Ю.П.Мателешко. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. – 40 с.
Abstract: Мета навчального курсу – сприяти засвоєнню студентами загальних теоретичних та емпіричних знань, що стосуються світових цивілізацій, сутнісних особливостей окремих підходів і найбільш поширених методів цивілізаційних досліджень. Завдання дисципліни: 1) ознайомити студентів з головними теоретичними підходами (науковими школами) щодо вивчення цивілізацій світу; 2) сформувати цілісне уявлення щодо історико-культурних особливостей головних світових цивілізацій; 3) засвоєння інформації про історію виникнення цивілізацій світу, їх динамічний поступ, основні проблеми та перспективи їх розвитку на сучасному етапі; 4) формування у студентів цілісного сприйняття і осмислення великого історичного досвіду людства; 5) виховання гармонійно розвиненої особистості, толерантної по відношенню до різних культур, релігій, традицій тощо.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19756
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodychni_rekomendatsii_Tsyvilizatsii_svitu.pdfметодичні рекомендації714.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.