Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19879
Title: Відносні прикметники в українській антропонімії Галичини
Authors: Бучко, Г. Є.
Keywords: відносний прикметник, антропонім, прізвище, субстантивізація
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Олександри Гаркуші
Citation: Бучко, Г. Є. Відносні прикметники в українській антропонімії Галичини [Текст] / Г. Є. Бучко // Studia Slovakistica : зб. наук. ст. / ред. кол. С.П. Пахомова (гол. ред.), Я. Джоганик (відп. ред.), П.П. Чучка, В.П. Шульгач, В.І. Статєєва, Я. Сабов, М. Штець, М.М. Ільницький, Л.Г.Голомб, Н.П. Бедзір, Г.М. Сиваченко, В.А. Моторний, Ю.В. Юсип-Якомович, Т.В. Ліхтей, Л.Т. Буднікова. – Ужгород : Вид.О.Гаркуші, 2009. – №Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 16–25. – бібліогр.: с.24-25 (11 назв).
Abstract: У статті аналізуються відносні "відапелятивні" прикметники реконструйовані зз українських прізвищ. Шляхом субстантивізації та онімізації до категорії антропонімів увійшли суфіксальні та префіксально-суфіксальні прикметники, які найчастіше характеризували особу за родом діяльності професією та місцем проживання.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19879
Appears in Collections:Науковий збірник “Studia Slovakistica” Випуск 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Г.Є. Бучко.pdf249.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.