Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19890
Title: Гуцульські прізвища: запозичення і псевдозапазичення
Authors: Осташ, Н. Л.
Осташ, Л. Р.
Keywords: антропонім, етимологія, власне особисте ім'я, прізвище
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Олександри Гаркуші
Citation: Осташ, Н. Л. Гуцульські прізвища: запозичення і псевдозапазичення [Текст] / Н. Л. Осташ, Р. І. Осташ // Studia Slovakistica : зб. наук. ст. / ред. кол. С.П. Пахомова (гол. ред.), Я. Джоганик (відп. ред.), П.П. Чучка, В.П. Шульгач, В.І. Статєєва, Я. Сабов, М. Штець, М.М. Ільницький, Л.Г.Голомб, Н.П. Бедзір, Г.М. Сиваченко, В.А. Моторний, Ю.В. Юсип-Якомович, Т.В. Ліхтей, Л.Т. Буднікова. – Ужгород : Вид.О.Гаркуші, 2009. – №Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 55-61.
Abstract: У статті проаналізовано декілька українських прізвищ із регіону Гуцульщини: Неґоріца, Неґрич, Неґрук, Неґрюк; Никоряк, Никорак,Никорюк, Нікорак, Нікорюк, Никорячка (жін.), Никоряччин, Никоряків, Никорин, Никорей,Никорейко, Никорейчук, Никірко, Никірчук. Досі існувала думка про проходження цих прізвищ від румунських імен. Однак дані української діалектології та історичної антропонімії дають змогу стверджувати їх походження від діалектних варіантів українських імен. Фонетична співзвучність з румунськими іменами - це міжмовна ононімія.
The article analyzes some Ukrainian surnames from Hutsulshchyna region: Negorica, Negryè, Negruk, Negruk; Nykorak, Nykorak, Nykoriuk, Nikorak, Nikoruk, Nykoraèka (fem.), Nykoraèèyn, Nykorakiv, Nykoryn, Nykorej, Nykorejko, Nykorejèuk, Nykirko, Nykirèuk. Until recently it was believed that these surnames originated from Romanian names. Nevertheless, materials of Ukrainian dialectology and historic anthroponomy enable to certify their origin from dialect variants of Ukrainian names. Phonetic assonance with Romanian names is an interlingual homonymy.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19890
Appears in Collections:Науковий збірник “Studia Slovakistica” Випуск 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Н.Л. Осташ, Р.І. Осташ.pdf225.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.