Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19932
Title: Оцінка інвестиційної привабливості територіально-виробничих комплексів економіки регіонів
Authors: Приходько, Володимир Панасович
Keywords: Фактори,ознаки,інтегральне значення показника інвестиційної привабливості підприємств ТВК.Рангування ТВК регіонів.
Issue Date: 2015
Publisher: ПП «АУТДОР – ШАРК»
Citation: Метафізика інвестицій. Інноваційно-інвестиційний розви- ток економіки регіонів: монографічний посібник\ Приходько, О. Єго рова, Л. Казакова. – Ужгород: ПП «АУТДОР – ШАРК», 2015. – 352 с. : табл., рис.С.-180-190
Series/Report no.: ;6.3
Abstract: У логічній послідовності: «теоретичні основи – практика – власні оцінки – дискусійні питання – форми контр- олю» розглянуто актуальні проблеми розвитку економіки регіонів у її територіально-виробничому, зовнішньоекономічному та інноваційно- інвестиційному вимірах, правові засади системи стимулювання інвести- ційного процесу. Подані, завдання в галузі інвестиційного менеджменту і контрольні запитання, які дають можливість забезпечити всебічну під- готовку читачів до вирішення практичних завдань в реальному секторі економіки. У додатках наведена законодавча база та презентації. Для студентів спеціальностей економіки та державного управління вищих начальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх зацікавлених про- блемними питаннями регіональних економічних систем та інвестування.
Type: Text
Publication type: Лекції
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19932
ISBN: 978-617-7132-49-2
Appears in Collections:Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносинItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.