Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20033
Title: ОСНОВИ ІМПУЛЬСНОЇ ТЕХНІКИ
Authors: Шуаібов, Олександр Камілович
Keywords: Імпульсна техніка, Імпульси
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Abstract: Навчальний посібник написано у відповідності до вимог тимчасового Положення ДВНЗ «УжНУ» стосовно Болонського процесу до навчальних дисциплін і призначений для курсу за вибором «Основи імпульсної техніки», який вивчається студентами, що спеціалізуються на кафедрі квантової електроніки. Навчальний посібник містить роздатковий матеріал до лекційної частини та кредитно-модульну програму цієї навчальної дисципліни. Посібник дає можливість інтенсифікувати навчальний процес, оскільки містить всі формули, схеми і таблиці до кожної з лекцій, що сприяє переходу на лекціях від монологу до діалогу з студентами. В кредитно-модульній програмі наведено повний опис тематики лекційного курсу, самостійної та індивідлуальної роботи, а також приводяться питання до модульних контрольних робіт, короткі відомості про лабораторні роботи, питання до заліку і список літератури. Навчальний посібник може бути використаний студентами старших курсів та аспірантами фізичного і інженерно-фізичного факультетів вищих навчальних закладів України.
Type: Text
Image
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20033
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри квантової електроніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MET-SM-TEX-09.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.