Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20174
Title: Із народной зоонімії: клички, семантика ких пов’язана з наявністью-відсутністью рогів у тварин
Authors: Сюсько, М. І.
Keywords: деривація, кличка, трансонімізація, зоонім
Issue Date: 2009
Publisher: Вид-во Олександри Гаркуші
Citation: Сюсько, М. І. Із народной зоонімії: клички, семантика ких пов’язана з наявністью-відсутністью рогів у тварин [Текст] / М. І. Сюсько // Studia Slovakistica : зб. наук. пр. / упоряд. С. Пахомова, Я. Джоганик. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2009. – №Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 171-185.
Abstract: Як показав аналіз, зоонімікон досліджуваної території має і свій набір смислових компонентів – зоооснов, представлений як у кличках, що з’явилися внаслідок лексико-семантичних трансформацій, так і в кличках, породжених власне словотвірною деривацією, хоч семантична деривація як спосіб номінації в зооніміконі Українських Карпат виявився найбільш продуктивним, а отже, й найбільш поширеним.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20174
Appears in Collections:Науковий збірник “Studia Slovakistica” Випуск 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сюсько.pdf219.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.