Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20231
Title: Привілейовані акції та їх нормативне регулювання
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Варга, Олександр Васильович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, цінні папери; прості акції; привілейовані акції; правовий статус власників привілейованих акцій
Issue Date: 2017
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Варга О.В., Заборовський В.В. Привілейовані акції та їх нормативне регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 43. Т. 1. С. 101-104. (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
Abstract: У статті досліджується правова природа привілейованих акцій, визначаються їх переваги та недоліки. Автори визначають правовий статус акціонерів-власників привілейованих акцій. Суть та особливості привілейованих акцій розкриваються через порівняння їх з простими акціями. Робиться висновок про необхідність вдосконалення нормативно-правової бази з приводу регулювання привілейованих акцій.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20231
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.