Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20268
Title: Організація та управління в природоохоронній діяльності
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Keywords: екологія, екологічна безпека, організація управління екологічною діяльністю
Issue Date: 2018
Citation: Організація та управління в природоохоронній діяльності: навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студентів ІV курсу хімічного факультету за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування освітнього рівня: бакалавр / уклад.: М. В. Газуда. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. 54 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20268
Abstract: Мета дисципліни – полягає в оволодінні сучасними знаннями у сфері екологічного управління, в міру поглиблення розуміння системних теоретико-методологічних уявлень про екологічне управління як механізму гармонізації співіснування суспільства і природи в контексті глобальних тенденцій екологізації життєдіяльності людства, пошуку ним практичних дій на шляху до економічно й екологічно збалансованого господарювання.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20268
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОРГ_i_упр_в_прир_НМК_021018+.pdf548.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.