Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20271
Title: Державне регулювання економіки
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Keywords: державне регулювання економіки
Issue Date: 2018
Citation: Державне регулювання економіки навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студентів четвертого курсу, заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, освітній ступінь: бакалавр / уклад.: М. В. Газуда. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. 24 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20271
Abstract: Зміст курсу „Державне регулювання економіки” передбачає розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії і менеджменту, а також Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів державних органів.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20271
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДРЕ_НМК_021018+.pdf283.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.