Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2028
Title: Функціональний підхід до дослідження інфраструктури трансферу інновацій в Україні
Other Titles: Functional approach to research of innovation transfer infrastructure in Ukraine
Authors: Колодійчук, А.В.
Keywords: інноваційний розвиток, промисловість, трансфер, інновації, функції, центри науки, інновацій та інформатизації, інноваційні центри, центри трансферу технологій, інфраструктура
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Колодійчук, А. В. Функціональний підхід до дослідження інфраструктури трансферу інновацій в Україні [Текст] / А. В. Колодійчук // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / ред. кол.: В.П.Мікловда, М.І.Пітюлич, Н.М.Гапак та ін. – Ужгород : УжНУ, 2013. – Вип. 3(40). – С. 135–138. – Бібліогр.: с. 138 (10 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті проаналізовані функціональні засади діяльності інфраструктури трансферу інновацій в Україні в розрізі її наступних елементів: центрів науки, інновацій та інформатизації; інноваційних центрів; центрів трансферу технологій; навчальнонаукових центрів; технопарків; інноваційних бізнесінкубаторів; інноваційних кластерів. Ключові слова: інноваційний розвиток, промисловість, трансфер, інновації, функції, центри науки, інновацій та інформатизації, інноваційні центри, центри трансферу технологій, інфраструктура.
Description: The paper analyzed the functional bases of activity of innovation transfer infrastructure in Ukraine in terms of the following elements: centers of science, innovation and informatization; innovation centers; centers of technology transfer; training and research centers; technology parks; innovation business incubators; innovation clusters. Key words: innovative development, manufacturing, transfer, innovations, functions, centers of science, innovation and informatization, innovation centers, centers of technology transfer, infrastructure.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2028
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 3 (40) - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.