Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20342
Title: Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 900 с.
Abstract: Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад правового статусу адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України. Розкриваються етапи становлення та розвитку інституту адвокатури, зокрема в аспекті еволюції розуміння термінів «адвокат» і «адвокатура», а також визначається місце та роль такого інституту громадянського суспіль- ства в умовах формування правової держави в Україні. Особлива увага приділяється дослі- дженню незалежності адвоката як основоположної умови здійснення адвокатської діяльності. В монографії, на основі фундаментального принципу незалежності адвокатури, розкривається природа як правового статусу адвоката, так і кожного з структурних елементів такого статусу, які виділяються автором. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства про адвокатуру, науково-тео- ретичних та прикладних робіт, матеріалів як судової, так і практики кваліфікаційно-дисциплі- нарних комісій адвокатури, міжнародних стандартів адвокатської професії в монографії роз- кривається сутність структурних елементів правового статусу адвоката (професійні права та обов’язки, гарантії адвокатської діяльності та відповідальність адвоката). Також досліджується як порядок набуття особою такого статусу, так і проблемні питання, що пов’язані з оформлен- ням повноважень адвоката. Монографія розрахована на адвокатів, студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів та на широке коло читачів, що цікавляться питаннями адвокатури і адвокатської діяльності, які, на думку автора, знайдуть для себе багато цікавого в цій роботі.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20342
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.