Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20395
Title: Сучасні теорії та системи державного управління
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Keywords: державне управління
Issue Date: 2018
Citation: Сучасні теорії та системи державного управління: навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни для аспірантів першого курсу, спеціальності 051 „Економіка”, освітнього ступеня: доктор філософії / уклад.: М. В. Газуда. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. 34 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20395
Abstract: Мета вивчення дисципліни – формування системи знань у сфері теорій та систем державного управління, надання аспірантам теоретичних знань та практичних навичок з питань управління різними типами державних систем та сфер діяльності. Основними завданнями дисципліни є дослідження системи державного управління та формування системи найбільш ефективних принципів і засобів державного управління, знання сучасних методичних прийомів та специфіки зазначеного управління з метою досягнення кваліфікованих знань та вмінь, розвитку інтелектуальних здібностей, розширення творчого потенціалу аспірантів для швидкої адаптації їх діяльності в умовах трансформаційності змін в економіці країни та її регіонів.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20395
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Суч теор та систдержуправління НМК 031018+.pdf391.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.