Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20396
Title: Регіональна економіка
Authors: Газуда, Леся Михайлівна
Мошак, Ольга Вікторівна
Дідович, Юлія Олегівна
Keywords: регіональна економіка
Issue Date: 2018
Citation: Регіональна економіка: навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студентів першого курсу, спеціальностей: 051- економіка, 071 - облік і оподаткування, 072 - фінанси,банківська справа та страхування, 076 - підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітній ступінь: бакалавр / уклад.: Л.М. Газуда, О.В. Мошак, Ю. О. Дідович. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. 52 с.
Abstract: Мета курсу полягає у забезпеченні освоєння засад переходу до ринкових відносин шляхом вивчення наукових основ територіального господарювання, для якого характерними є цілісність, системність і комплексність соціально-економічної мети.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20396
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMK REgion econom 04102018++.pdf546.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.