Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20527
Title: Етичні основи діяльності суддів в Україні
Other Titles: Ethical basis of the activity of judges in Ukraine
Authors: Шелевер, Наталія Василівна
Keywords: етика судді, судова влада, судочинство, представник Феміди, судовий імунітет, зловживання владою
Issue Date: 2018
Publisher: BEROSTAV DRUŽSTVO
Citation: Шелевер, Н. Етичні основи діяльності суддів в Україні / Наталія Шелевер // Evropský politický a právní diskurz. – 2018. – Svazek 5. – 4. vydání. – S. 93-99
Abstract: Стаття присвячена етичним основам діяльності суддів в Україні. Автор акцентує увагу на тому, що ситуація в державі вимагає удосконалення судової системи. Це є також і вимогою Європейського Союзу по відношенні до України. Певні кроки у відповідному напрямку наша держава уже робить. У статті розкрито зміст поняття «етика судді», проаналізовано законодавство, що стосується етичних основ діяльності представників Феміди. Вказано і на недоліки діючого законодавства, що регулює дані правовідносини. Проаналізовано позитивний досвід інших країн і на підставі цього робиться висновок, що необхідним кроком для України є удосконалення чинного законодавства, наближення його до світових стандартів судочинства. Автор звертає увагу, що моральність тісно пов’язана з правом. Тому займати посади суддів можуть лише високопрофесійні юристи, які гідні здійснювати правосуддя.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20527
ISSN: 2336-5439
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eppd_2018_5_4.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.