Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20692
Title: Екологічний менеджмент і аудит
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Keywords: екологічний менеджмент, екологічне управління, аудит
Issue Date: 2018
Citation: Екологічний менеджмент і аудит: навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студентів 1-го курсу ОС «Магістр», спеціальності «101 Екологія», освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» / уклад.: М. В. Газуда. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. 40 с.
Abstract: Зміст курсу «Екологічний менеджмент» передбачає ознайомлення студентів з предметом, змістом і методами екологічного менеджменту, науково-методичними підходами до формування системи екологічного управління, вивчення проблематики ліцензування та оподаткування у розрізі екологічного менеджменту, екологічного аудиту тощо.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20692
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК Екологічний менеджмент 101018.pdf427.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.