Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2106
Title: ЕЛЕКТРОН- ТА ІОН-ФОТОННА ЕМІСІЯ КBr І KCl
Authors: Приходько, Михайло Васильович
Issue Date: 2007
Abstract: Методами електрон-фотонної та іон-фотонної спектроскопії досліджено спектральний склад оптичного випромінювання, яке виникає при бомбарду- ванні електронами та іонами середніх енергій поверхні деяких лужно- галогенних кристалів (КBr і KCl). В досліджених спектрах виявлено два види випромінювання, різні за місцем локалізації та механізмом генерації, а саме, характеристичне випромінювання атомів і іонів лужного металу і неперервне випромінювання в широкій області довжин хвиль. Для кристалу KBr обчисле- но абсолютний вихід фотонів при опроміненні електронами з енергією 600 еВ.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2106
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V2021_Prikhodko.pdf468.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.