Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2108
Title: СПЕКТРАЛЬНИЙ СКЛАД ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОВЕРХНІ КРЕМНІЮ ПРИ БОМБАРДУВАННІ ІОНАМИ І ЕЛЕКТРОНАМИ СЕРЕДНІХ ЕНЕРГІЙ
Authors: Приходько, Михайло Васильович
Issue Date: 2007
Abstract: Методом електрон-фотонної емісії (ЕФЕ) та іон-фотонної емісії (ІФЕ) ви- вчено спектральний склад поверхні кремнію при бомбардуванні електронами і іонами середніх енергій Пояснено виявлені особливості в отриманих спектрах. Обчислено абсолютний вихід фотонів з поверхні кремнію при бомбардуванні електронами з енергією 800 еВ в діапазоні довжин хвиль 200-800 нм, який ста- новить N ≈ 6,9×10-4 фот./ел.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2108
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V2023_Lintur.pdf610.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.