Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/21177
Title: Аналіз основних чинників впливу на голосування виборців у Закарпатській області (ескіз методології)
Authors: Остапець, Юрій Олександрович
Ткаченко, Н.
Issue Date: 2002
Publisher: Приватна друкарня "Романа ПОВЧ"
Abstract: Методологічну основу такого дослідження утворюють три основні теоретичні моделі електоральної поведінки, запропоновані американськими дослідниками в середині 50-х років ХХ ст.: соціологічну, соціально-психологічну та раціонально-інструментальну, вперше використана А. Кемпбеллом та його колегами у класичній роботі "Американський виборець" і названа ними "воронкою причинності".
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/21177
Appears in Collections:Карпатика. Випуск 16 2002

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_20141119_0001.pdf160.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.