Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/21346
Title: Превентивна діяльність соціальних служб Великої Британії з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки
Authors: Бартош, Олена Павлівна
Козубовська, Ірина Василівна
Бабинець, Мирослава М.
Досін, А.
Шпеник, Сільвія Золтанівна
Issue Date: 2010
Publisher: Шарк,
Citation: Превентивна діяльність соціальних служб Великої Британії з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки: Монографія / [І.Козубовська, О.Бартош, М.Бабинець, А.Досін, С.Шпеник]. – Ужгород:Шарк, 2010. – 260 с.
Abstract: Минулі десятиріччя характеризуються наявністю складних процесів, які мають місце в сучасному українському суспільстві в сфері політики, економіки, соціального захисту населення. Нестабільність політичної, економічної, соціальної, правової системи, різке соціальне розшарування, недосконалість владних структур зумовили трансформацію суспільної свідомості, переосмислення духовних цінностей, значну деформацію моральних підвалин суспільства. Досвід реформування пострадянського суспільства показав, що значна частина населення виявилася не готовою жити в нових умовах і перебуває в стані дезорієнтації і дезадаптації. Особливо це характерно для молодого покоління, яке опинилося в ролі об’єкта впливів, а не суб’єкта історичної діяльності, можливості самореалізації якого суттєво знизились. У цих складних умовах у середовищі неповнолітніх формується негативна ідеологія, психологія, специфічні поведінкові стереотипи, особливий спосіб життя, а різні девіантні прояви нерідко виступають формою самовираження, самоутвердження і навіть нормою буття.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/21346
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри соціології і соціальної роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Превентивна.doc37.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.