Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2151
Title: Динаміка антибіотикорезистентності уропатогенних штамів Escherichia coli
Other Titles: Dynamic of the antibiotic resistance in uropathogenic Escherichia coli strains
Authors: Михалко, Ярослав Омелянович
Чубірко, Ксенія Іванівна
Бачинський, Антон Іванович
Keywords: E. coli, антибіотикорезистентність, уропатогенний, антибіотики, цефалоспорини, фторхінолони, інфекція сечових шляхів
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ «Центр учбової літератури»
Citation: Михалко Я.О. Динаміка антибіотикорезистентності уропатогенних штамів Escherichia coli / Я.О. Михалко, К.І. Чубірко, А.І. Бачинський // Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (17-18 квітня 2015 року), – Ужгород, 2015. – С. 316-318
Abstract: У роботі проаналізовано паттерни антибіотикорезистентності уропатогенних штамів E. coli, виділених у пацієнтів з позагоспітальною інфекцією сечових шляхів, в період з 2011 по 2014 рр. Показано, що на даний час відмічається стійка тенденція до зниження частоти резистентних та помірно резистентних штамів E. coli до фторхінолонів. В той же час, має місце тенденція до зростання частоти помірно резистентних штамів E. coli до більшості цефалоспоринів, що вимагає застосування максимальних терапевтичних доз даних антибактеріальних препаратів при лікуванні ІСШ.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2151
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри терапії та сімейної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Квітка 2015.pdfОсновна стаття126.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.