Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2170
Title: Дослідження стійкості високосиметричних молекул за допомогою метода інваріантів
Other Titles: Stability investigation of the highly symmetric molecules using method of invariants
Authors: Берча, С.А.
Різак, Василь Михайлович
Keywords: вібронна взаємодія, адіабатичний потенціал, інваріанти, теорія груп
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Берча, С. А. Дослідження стійкості високосиметричних молекул за допомогою метода інваріантів [Текст] / С. А. Берча, В. М. Різак // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Фізика. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип.33. – С. 15–24. – Бібліогр.: с. 23 (10 назв).
Series/Report no.: Фізика;
Abstract: Для знаходження оператора вібронної потенціальної енергії, записаного в матричному вигляді запропоновано метод інваріантів, який ґрунтується на теорії груп в рамках методу інваріантів Г.Є. Пікуса. Представлено теоретико–груповий опис нормальних коливань молекул CH (Td ) 4 і ( ) v NH C3 3 . Для E - E зв’язку вібронної взаємодії знайдено методом інваріантів Г.Є. Пікуса матриця потенціальної вібронної енергії та адіабатичні потенціали. Ключові слова: вібронна взаємодія, адіабатичний потенціал, інваріанти, теорія груп.
Description: Method of invariants for finding the operator of vibronic potential energy, written in matrix form, was proposed. This method is based on the group theory within a method of invariants of G. Picus. Group-theoretical description of normal vibrations of CH (Td ) 4 and ( ) v NH C3 3 molecules is presented. By using the method of invariants of G. Picus, the matrix of potential vibronic energy and adiabatic potentials for E - E vibronic interaction were found. Keywords: vibronic interaction, adiabatic potential, invariants, group theory.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2170
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Фізика. Випуск 33 - 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ.pdf186.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.