Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/21976
Title: Оцінка динаміки потреби дорослого населення Закарпатської області в паліативній допомозі
Other Titles: Estimation of the dynamics of adult population needs for palliative care in Transcarpathian region
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Слабкий, Геннадій Олексійович
Keywords: паліативна допомога, потреба населення в медичній допомозі, Закарпатська область
Issue Date: 2018
Publisher: ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
Citation: Миронюк І.С. Оцінка динаміки потреби дорослого населення Закарпатської області в паліативній допомозі / І.С. Миронюк, Г.О. Слабкий // Україна. Здоров’я нації. - 2018. - №4 (52). - С. 32-36.
Abstract: Мета – провести оцінку потреби дорослого населення Закарпатської області у паліативній допомозі в динаміці протягом 2013-2016 років. Матеріали і методи. Оцінка потреби в паліативній допомозі проводилася з використанням загальноприйнятої методики, що рекомендована МОЗ України, з використанням абсолютних даних смертності дорослих жителів Закарпатської області за визначеним переліком причин смерті з застосуванням коефіцієнтів, рекомендованих «Глобальним атласом з паліативної допомоги». Результати. Виявлено значне зниження смертності від аналізованого переліку причин смерті дорослих жителів Закарпатської області у 2015 р. у порівнянні з 2013 та 2014 роками: на 34,9% та 35,3%, відповідно. Таке значне зниження смертності у 2015 р. в досліджуваній групі причин смерті відбулось в основному завдяки зниженню смертності саме від серцево-судинних та онкологічних захворювань. Відповідно, констатовано, що потреба в паліативній допомозі для дорослого населення області у 2015 р. знизилася у порівнянні з 2014 роком на 33,1%, а з 2013 р. – на 32,7% відповідно. Розрахункова потреба 2015 та 2016 років суттєво не відрізнялася. Так, у 2016 р. потребувало паліативну допомогу 8374 дорослих жителів Закарпатської області. Висновки. Потреба дорослого населення Закарпатської області в паліативній допомозі протягом 2013-2016 років знизилась і станом на 2016 р. складала 8374 особи. Основну частку (близько 75%) потребуючих паліативної допомоги складають дорослі пацієнти з серцево-судинними захворюваннями. Питання оцінки потреб в паліативній допомозі для дорослого населення регіону потребує більш глибокого та детального вивчення.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/21976
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Потреба в паліативній Закарпаття_стаття.pdf540.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.