Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2198
Title: Radiative penguin B(o)→K*γ and B(o)(s) →φγ decays in LHCb experiment
Other Titles: Радіаційні розпади B(o)→K*γ і B(o)(s) →φγ в експерименті LHCb
Authors: Iakovenko, V.
Okhrimenko, O.
Pugatch, V.
Keywords: LHC, LHCb, experiment, CP violation, B(o)(s)-meson, radiative decay, radiation monitoring system
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Iakovenko, V. Radiative penguin B(o)→K*γ and B(o)(s) →φγ decays in LHCb experiment [Текст] / V. Iakovenko, O. Okhrimenko, V. Pugatch // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Фізика / відп. ред. В. Різак; відп. за вип. В. Біланич. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип.35. – С. 118–122. – Рез. англ., рос. – Бібліогр.: с. 121 (11 назв).
Series/Report no.: Фізика;
Abstract: The LHCb experiment at the Large Hadron Collider (LHC) is dedicated to studies of rare phenomena in b -and c -decays. These studies provide a possibility to precision tests of the Standard Model and discover the evidences of New Physics. We report recent measurements of radiative penguin rare decays B0→K*γ and B0 s→φγ using 1 fb-1 of data taken at √s = 7 TeV with the LHCb detector. Radiation level measurements for the silicon inner tracker operation and measurements of integrated luminosity with the Radiation Monitoring System, developed at Kiev Institute for Nuclear Research, are discussed. Keywords: LHC, LHCb experiment, CP violation, B0 s-meson, radiative decay, radiation monitoring system.
Description: Експеримент LHCb на Великому адронному колайдері, присвячений вивченню рідкісних явищ у розпадах за участю b та c кварків. Ці дослідження забезпечують можливість точної перевірки Стандартної Моделі та відкриття проявів Нової Фізики. Представлено нещодавні результати вимірювань радіаційних пінгвінних рідкісних розпадів B0→K*γ та B0 s→φγ, використовуючи експериментальні дані накопичені в детекторі LHCb при енергії √s = 7 ТеВ. Обговорюється також вимірювання радіаційних навантажень на внутрішній кремнієвій трековій системі та вимірювання інтегральної світимості експерименту LHCb Системою Радіаційного Моніторингу, яка розроблена в Київському Інституті Ядерних Досліджень. Ключові слова: LHC, експеримент LHCb, порушення СР парності, B0 s мезон, радіаційний розпад, система радіаційного моніторингу.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2198
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Фізика. Випуск 35 - 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RADIATIVE PENGUIN.pdf462.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.